Қабылдауға жазылу:
+7 (7172) 62-11-00
Ақпарат үшін:
+7 701 062 11 00
+7 747 511 60 00

ҰЛТТЫҚ НЕЙРОХИРУРГИЯ ОРТАЛЫҒЫ

Пациент үшін

                                                                                 

«ҰЛТТЫҚ НЕЙРОХИРУРГИЯ ОРТАЛЫҒЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНДА

АҚЫЛЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІ АЛУҒА ПАЦИЕНТТЕРДІ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

 

 

Дәрігердің А.Ә.Т.

ҚЫЗМЕТІ

ҚАБЫЛДАУ КҮНІ

ҚАБЫЛДАУ УАҚЫТЫ

ЭЛЕКТРОНДЫҚ

 МЕКЕНЖАЙЫ

1.       

Адильбеков Ержан Боранбаевич

Медициналық директордың орынбасары

дүйсенбі-жұма

10.00-11.00

erzhan.adilbekov@nmh.kz

1. ЖАЛПЫ НЕЙРОХИРУРГИЯ БӨЛІМШЕСІНІҢ КОНСУЛЬТАЦИЯЛАРЫ

2.       

Кәрібай Серік Дузелбайұлы

Бөлімше меңгерушісі

дүйсенбі-жұма

 

сенбі

09.00-16.00

 

09.00-13.00

serik.karibai@nmh.kz

3.       

Мустафаев Баглан Сатылханович

Дәрігер  нейрохирург

nh_mba@nmh.kz

4.       

Галиев Ибрагимбек Жакиевич

Дәрігер  нейрохирург

ibragimbek.galiev@nmh.kz

5.       

Танкачеев Рамиль Шамильевич

Дәрігер  нейрохирург

ramil.tankacheev@nmh.kz

6.       

Ахметов Канат Кырымович

Дәрігер  нейрохирург

kanat.ahmetov@nmh.kz

7.       

Чабдаров Нурман Уапович

Дәрігер  нейрохирург

nurman.chabdarov@nmh.kz

2. ЖҰЛЫН НЕЙРОХИРУРГИЯСЫ, ШЕТКІ ЖҮЙКЕ ЖҮЙЕСІНІҢ ПАТОЛОГИЯСЫ БӨЛІМШЕСІНІҢ КОНСУЛЬТАЦИЯЛАРЫ

8.       

Керимбаев Талгат Тынышбаевич

Бөлімше меңгерушісі

сейсенбі

13.00-16.00

talgat.kerimbayev@nmh.kz

9.       

Урунбаев Ермек Ахметович

Дәрігер  нейрохирург

бейсенбі

13.00-16.00

ermek.urunbaev@nmh.kz

10.     

Алейников Виктор Григорьевич

Дәрігер  нейрохирург

сәрсенбі 

13.00-16.00

viktor.aleynikov@nmh.kz

11.     

Кисаев Ермек Валерьевич

Дәрігер  нейрохирург

жұма

13.00-16.00

ermek.kisaev@nmh.kz

3. ОРТАЛЫҚ ЖҮЙКЕ ЖҮЙЕСІНІҢ  ПАТОЛОГИЯСЫ БӨЛІМШЕСІНІҢ КОНСУЛЬТАЦИЯЛАРЫ

12.     

Рыскельдиев Нуржан Амирбекович

Бөлімше меңгерушісі

дүйсенбі

13.00-15.00

nurzhan.ryskeldiev@nmh.kz

сенбі

10.00-12.00

13.     

Тельтаев Данияр Керимкулович

Дәрігер  нейрохирург

сәрсенбі

09.00-12.00

daniyar.teltaev@nmh.kz

14.     

Мустафин Халит Абдумажитович

Дәрігер  нейрохирург

бейсенбі

12.00-16.00

halit.mustafin@nmh.kz

15.     

Доскалиев Айдос Жаксылыкович

Дәрігер  нейрохирург

сейсенбі

12.00-16.00

aidos.doskaliev@nmh.kz

16.     

Молдабеков Айдос Есимханулы

Дәрігер  нейрохирург

жұма

12.30-16.00

aidos.moldabekov@nmh.kz

17.     

Сығай Нурзат Әшірбекұлы

Дәрігер  нейрохирург

дүйсенбі

09.00-12.00

nurzat.sygay@nmh.kz

18.     

Тлеубергенов Мұратбек Абдіғалиұлы

Дәрігер  нейрохирург

сенбі

10.00-12.00

muratbek.tleubergenov@nmh.kz

 

4. ТАМЫРЛЫ ЖӘНЕ  ФУНКЦИОНАЛДЫ НЕЙРОХИРУРГИЯ БӨЛІМШЕСІНІҢ КОНСУЛЬТАЦИЯЛАРЫ

19.     

Махамбетов Ербол Таргынулы

Бөлімше меңгерушісі

сейсенбі

16.00-16.40

erbol.mahambetov@nmh.kz

20.     

Смагулов Файзулла Хабдулмажитович

Дәрігер  нейрохирург

дүйсенбі

09.00-11.00

faizulla.smagulov@nmh.kz

21.     

Шпеков Азат Салимович

Дәрігер  нейрохирург

дүйсенбі

12.00-16.00

azat.shpekov@nmh.kz

22.     

Шашкин Чингиз Сакаевич

Дәрігер  нейрохирург

дүйсенбі-

жұма

15.00-15.30

chingiz.shashkin@nmh.kz

23.     

Калиев Асылбек Бактбекович

Дәрігер  нейрохирург

бейсенбі

09.00-11.00

asylbek.kaliyev@nmh.kz

сенбі

10.00-12.00

24.     

Медетов Еркин Жумагулович

Дәрігер  нейрохирург

жұма

09.00-11.00

erkin.medetov@nmh.kz

25.     

Кульмирзаев Марат Абдурашитович

Дәрігер  нейрохирург

сәрсенбі

09.00-11.00

marat.kulmirzayev@nmh.kz

5. БАЛАЛАР  НЕЙРОХИРУРГИЯСЫ БӨЛІМШЕСІНІҢ КОНСУЛЬТАЦИЯЛАРЫ

26.     

Өленбай Ғабит Ілиясұлы

Бөлімше меңгерушісі

сейсенбі – жұма

15.00-16.00

gabit.olenbai@nmh.kz

сенбі

11.00-13.00

27.     

Исканов Абай Сулайманович

Дәрігер  нейрохирург

дүйсенбі-сейсенбі

14.00-15.00

nh_isab@nmh.kz

28.     

Жарасов Алибек Маратович

Дәрігер  нейрохирург

сәрсенбі-бейсенбі

15.00-16.00

alibek.zharasov@nmh.kz

29.     

Ибатова Гаухар Султанхановна

Балалар невропатолог дәрігері

сейсенбі -бейсенбі

11.00-13.00

gauhar.ibatova@nmh.kz

30.     

Исаева Айзат Батыровна      

Дәрігер педиатр

сәрсенбі

14.00-15.00

aizat.isayeva@nmh.kz

жұма

15.00-16.00

7. НЕЙРООҢАЛТУ БӨЛІМШЕСІНІҢ КОНСУЛЬТАЦИЯЛАРЫ

31.     

Нургалиев Куат Булатович

Бөлімше меңгерушісі

дүйсенбі-жұма

15.00-16.00

kuat.nurgaliev@nmh.kz

32.     

Мустафаева Алина Сабитовна

Дәрігер  невропатолог

сейсенбі, бейсенбі

10.00-11.00

alina.mustafayeva@nmh.kz

33.     

Сагатбекова Жанерке Еркиновна

Дәрігер  невропатолог

жұма

14.00-18.00

nh_sazh1@nmh.kz

34.     

Тусупбекова Анаргуль Калиевна

Дәрігер  невропатолог

дүйсенбі- жұма

14.00-16.00

anar.tusupbekova@nmh.kz

35.     

Имангожаева Асем Толеубековна

Дәрігер  невропатолог

сәрсенбі

14.00-16.00

asem.imangozhayeva@nmh.kz

36.     

Мамбетова Гульнара Шарипбековна

ЕДШ дәрігері

дүйсенбі-жұма

15.00-16.00

gulnar.mambetova@nmh.kz

сенбі

11.00-13.00

37.     

Асенова Лейла Рахимгалиевна

Дәрігер инерефлексотерапевт

дүйсенбі-жұма

08.00-16.00

leila.asenova@nmh.kz

сенбі

11.00-13.00

38.     

Садырбекова Айгуль Кенжебековна

Логопед-афазиолог

дүйсенбі-жұма

11.30-12.30

aigul.sadyrbekova@nmh.kz

сенбі

10.00-12.00

39.     

Бикулова Нина Ринатовна

Логопед-афазиолог

дүйсенбі-жұма

11.30-12.30

nina.bikulova@nmh.kz

сенбі

10.00-12.00

40.     

Кенжина Клара  Сеиткановна

Психолог

дүйсенбі-жұма

15.00-16.00

klara.kenzhina@nmh.kz

8. ФИЗИОТЕРАПИЯ ЖӘНЕ СУБАЛШЫҚПЕН ЕМДЕУ БӨЛІМШЕСІНІҢ КОНСУЛЬТАЦИЯЛАРЫ

41.     

Такенов Жанат Толеубаевич

Бөлімше меңгерушісі

дүйсенбі-жұма

09.00-16.00

zhanat.takenov@nmh.kz

сенбі

09.00-13.00

42.     

Тажимуратова Акис Абдрахмановна

Дәрігер физиотерапевт (ересектер)

дүйсенбі-жұма

09.00-16.00

agis.tazhimuratova@nmh.kz

43.     

Абишева Айнур Кайырбековна

Дәрігер физиотерапевт (ересектер)

дүйсенбі-жұма

09.00-16.00

fatima.shandrova@nmh.kz

44.     

Айдарова Искра Абдуалиевна

Дәрігер физиотерапевт (ересектер, балалар)

дүйсенбі-жұма

09.00-16.00

nh_iais@nmh.kz

45.     

Борисюк Наталья Владимировна

ЕДШ дәрігері

дүйсенбі-жұма

09.00-16.00

natalya.borisyuk@nmh.kz

9. КҮНДІЗГІ СТАЦИОНАРЛЫ ҚАБЫЛДАУ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ БӨЛІМШЕ КОНСУЛЬТАЦИЯЛАРЫ

46.     

Есенбаев Ергали Тлектесович

Бөлімше меңгерушісі, дәрігер невропатолог (ВТЭС)

дүйсенбі-жұма

14.00-16.00

ergali.esinbayev@nmh.kz

сенбі

08.00-13.00

47.     

Ахметжанов Вадим Казбекович

Дәрігер  невропатолог

дүйсенбі-жұма

08.00-16.00

vadim.akhmetzhanov@nmh.kz

сенбі

08.00-13.00

48.     

Хамидулин Асхат Николаевич

Дәрігер  оториноларинголог (ересектер, балалар)

дүйсенбі-жұма

08.00-16.00

ashat.hamidulin@nmh.kz

сенбі

08.00-13.00

49.     

Керимкулова Гульнур Муратбековна

Дәрігер кардиолог (УДДГ, ЭхоКГ, Холтер, СМАД, аяқ-қол қан тамырларының УДЗ)

дүйсенбі-жұма

13.00-16.00

gulnara.kerimkulova@nmh.kz

сенбі

08.00-13.00

50.     

Керимбаева Сана Елемесовна

Сәулелі диагностика дәрігері (УДЗ)

дүйсенбі-жұма

08.00-16.00

sana.kerimbayeva@nmh.kz

51.     

Молдахметова Кульназия Минкаевна

Дәрігер терапевт, кардиолог (ЭКГ, спирометрия)

дүйсенбі-жұма

08.00-16.00

kulnaziya.moldakhmetova@nmh.kz

52.     

Касымханова Алмагуль Темирбековна

Дәрігер офтальмолог (ересектер)

дүйсенбі-жұма

08.00-16.00

almagul.kasymhanova@nmh.kz

53.     

Кайржанова Фаризат Айдархановна

Дәрігер физиотерапевт (ересектер)

дүйсенбі-жұма

08.00-12.00

farizat.kairzhanova@nmh.kz

54.     

Кисамеденов Нурлан Гадылбекович

Дәрігер уролог

дүйсенбі-жұма

08.00-16.00

nurlan.kisamedenov@nmh.kz

10. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТХАНА КОНСУЛЬТАЦИЯЛАРЫ

55.     

Танашева Ляззат Нургалиевна

Дәрігер невролог, нейрофизиолог

дүйсенбі-жұма

09.00-17.00

tanasheva.lyazzat@nmh.kz

56.     

Сыздыкбаева Шайзат Молдашевна

Функционалды  диагностика дәрігері (ЭЭГ)

дүйсенбі-жұма

ішкі кесте бойынша

alfiya.abzhanova2@nmh.kz

57.     

Жумаханов Даурен Бахытбекович

Функционалды  диагностика дәрігері (ЭНМГ)

дүйсенбі-жұма

ішкі кесте бойынша

dauren.zhumahanov2@nmh.kz

М Е Д И Ц И НАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР

1.      ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР

1.       

ТІНІШІЛІК ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ (ТІЭС)

дүйсенбі-жұма

13.00-16.20

Қабылдауға  алдын ала жазылу төмендегі  телефондар арқылы жүргізіледі:

+7 (7172) 62-11-00

+7 701 062 11 00 (Kcell/Activ)

+7  747 511 60 00 (Altel/Tele2)

сенбі

08.00-13.00

2.       

ПАРКИНСОН АУРУЫНЫҢ БІРЫҢҒАЙЛАНДЫРЫЛҒАН РЕЙТИНГ ШКАЛАСЫ

дүйсенбі-жұма

09.00-16.20

3.       

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ

дүйсенбі-жұма

09.00-16.20

4.       

АРТЕРИЯЛЫҚ ҚЫСЫМНЫҢ ТӘУЛІКТІК МОНИТОРИНГІ (АҚТМ)

дүйсенбі-жұма

08.00-16.20

5.       

3, 12 КАНАЛДЫ ЭКГ (ХОЛТЕР-ЭКГ) ТӘУЛІКТІК МОНИТОРИНГІ

дүйсенбі-жұма

08.00-16.20

6.       

«РУСЛАН» АППАРАТЫНДАҒЫ ЛАЗЕРЛІК  ТЕРАПИЯ

дүйсенбі-жұма

08.00-16.00

7.       

ФОТОХРОМОТЕРАПИЯ

дүйсенбі-жұма

08.00-13.00

8.       

УЛЬТРАДЫБЫСТЫҚ ДИАГНОСТИКА (УДЗ)

дүйсенбі-жұма

08.00-16.20

9.       

ФУНКЦИОНАЛДЫ ДИАГНОСТИКА:

-

-

 

 

ЭКГ

дүйсенбі-жұма

08.00-16.20

 

Спирометрия

дүйсенбі-жұма

08.00-16.20

 

Электроэнцелография (ЭЭГ)

дүйсенбі-жұма

08.00-16.00

 

Эхокардиография (ЭхоКГ)

дүйсенбі-жұма

13.00-16.20

 

Электромиография (ЭМГ),

Электронейромиография (ЭНМГ)

дүйсенбі-жұма

ішкі кесте бойынша

 

Ультрадыбыстық допплерография (УДДГ)

дүйсенбі-жұма

13.00-16.20

 

2.      РАДИОЛОГИЯЛЫҚ  ҚЫЗМЕТТЕР

10.     

МАГНИТ-РЕЗОНАНСТЫ ТОМОГРАФ (МРТ)

дүйсенбі-жұма

08.00-10.00,

13.00-20.00

Қабылдауға  алдын ала жазылу төмендегі  телефондар арқылы жүргізіледі:

+7 (7172) 62-11-00

+7 701 062 11 00 (Kcell/Activ)

+7  747 511 60 00 (Altel/Tele2)

сенбі

08.00-13.00

11.     

РЕНТГЕНОГРАФИЯ (САНДЫҚ)

дүйсенбі-жұма

08.00-17.00

сенбі

08.00-13.00

3.     ФИЗИОТЕРАПИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР

12.     

СӘУЛЕМЕН ЕМДЕУ

дүйсенбі-жұма

08.00-17.00

Қабылдауға  алдын ала жазылу төмендегі  телефондар арқылы жүргізіледі:

+7 (7172) 62-11-00

+7 701 062 11 00 (Kcell/Activ)

+7  747 511 60 00 (Altel/Tele2)

сенбі

09.00-13.00

13.     

СУМЕН ЕМДЕУ

дүйсенбі-жұма

08.00-17.00

сенбі

09.00-13.00

14.     

ЕМДІК ДЕНЕШЫНЫҚТЫРУ

дүйсенбі-жұма

08.00-17.00

сенбі

09.00-13.00

15.     

МЕДИЦИНАЛЫҚ МАССАЖ

дүйсенбі-жұма

08.00-17.00

сенбі

09.00-13.00

16.     

БАЛШЫҚПЕН ЕМДЕУ

дүйсенбі-жұма

08.00-17.00

17.     

ЖЫЛУМЕН ЕМДЕУ-ОЗОКЕРИТ

дүйсенбі-жұма

08.00-17.00

 

4.      НЕЙРООҢАЛТУ ҚЫЗМЕТТЕРІ

18.     

ПСИХОЛОГПЕН ЖЕКЕ САБАҚ (45 минут)

дүйсенбі-жұма

08.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қабылдауға  алдын ала жазылу төмендегі  телефондар арқылы жүргізіледі:

+7 (7172) 62-11-00

+7 701 062 11 00 (Kcell/Activ)

+7  747 511 60 00 (Altel/Tele2)

сенбі

08.00-13.00

19.     

СЕНСОРЛЫҚ БӨЛМЕДЕГІ САБАҚ (60 МИНУТ)

 

 

 

дүйсенбі-жұма

08.00-17.00

сенбі

08.00-13.00

20.     

АРТ-КАБИНЕТТЕГІ САБАҚ (45 МИНУТ)

дүйсенбі-жұма

08.00-17.00

сенбі

08.00-13.00

21.     

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬДЫ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТЕКСЕРІЛУ (БАСТАПҚЫ - 120 МИНУТ, ЕКІНШІ РЕТ – 60 МИНУТ)

дүйсенбі-жұма

08.00-17.00

сенбі

08.00-13.00

22.     

ОҢТАЙЛЫ ПСИХОТЕРАПИЯ (45 МИНУТ)

дүйсенбі-жұма

08.00-17.00

сенбі

08.00-13.00

23.     

ГИПНОТЕРАПИЯ (60 МИНУТ)

дүйсенбі-жұма

08.00-17.00

сенбі

08.00-13.00

24.     

АУТОТРЕНИНГ  (40 МИНУТ)

дүйсенбі-жұма

08.00-17.00

сенбі

08.00-13.00

25.     

КОНДУКТИВТІ ПЕДАГОГИКА (45 МИНУТ)

дүйсенбі-жұма

08.00-17.00

сенбі

08.00-13.00

26.     

ЛОГОПЕДПЕН ЖЕКЕ САБАҚТАР (қалпына келтіруші  оқулар, дыбысты айтуды түзету, жұтыну (дисфагия), дисфония (фонопедия), тұтығу)

дүйсенбі-жұма

08.00-17.00

сенбі

08.00-13.00

27.     

ИНЕРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

дүйсенбі-жұма

08.00-17.00

сенбі

11.00-13.00

28.     

ФАРМАКОПУНКТУРА

дүйсенбі-жұма

08.00-17.00

сенбі

11.00-13.00

29.     

ПОРОГОВОЙ МАССАЖ (ОСТЕОПАТИЯ)

дүйсенбі-жұма

08.00-17.00

сенбі

11.00-13.00

30.     

ИМИДЖ-МЕДИЦИНА

дүйсенбі-жұма

08.00-17.00

сенбі

11.00-13.00

 

5.      БАСҚА ДА  МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР

31.     

АНГИОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

дүйсенбі-жұма

08.00-17.00

Қабылдауға  алдын ала жазылу төмендегі  телефондар арқылы жүргізіледі:

+7 (7172) 62-11-00

+7 701 062 11 00 (Kcell/Activ)

+7  747 511 60 00 (Altel/Tele2)

32.     

ЕМДІК БЛОКАДА

дүйсенбі-жұма

08.00-16.20

сенбі

08.00-13.00

33.     

ЕМШАРА КАБИНЕТІНІҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ (ДӘРІ ЕГУ, ҚАН АЛУ, ФГДС, ФБС)

дүйсенбі-жұма

08.00-16.20

сенбі

08.00-16.20

34.     

ГИПЕРБАРИЯЛЫҚ ОТТЕГІЛЕУ  (ГБО)

дүйсенбі-жұма

08.00-16.00